Alternatívne riešenie sporov

Milí zákazníci,


Návrh na začatie alternatívneho riešenia zašlite prostredníctvom formulára vybranému subjektu.

V prípade akýchkoľvek problémov nás prosím kontaktujte na pressgroup@pressgroup.sk.

Viac infomácií o problematike alternatívneho riešenia sporov sa dočítate na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.