Alternatívne riešenie sporov

Milí zákazníci,


Na základe nového zákona 391/2015, ktorý vstúpil do platnosti od 1.2.2016, Vám ponúkame možnosť uplatňovania Vašich nárokov aj prostredníctvom subjektu tretej strany určenej na riešenie sporov on-line. 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia zašlite prostredníctvom formulára vybranému subjektu.

V prípade akýchkoľvek problémov nás prosím kontaktujte na pressgroup@pressgroup.sk.

Viac infomácií o problematike alternatívneho riešenia sporov sa dočítate na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.