Menu

Ako zadávať podklady

POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DIGITÁLNYCH PODKLADOV PRE CTP

PRESS GROUP, s.r.o, používa pre prípravu dát na CTP jednotku AGFA Acento S.

Prípravu podkladov je potrebné vykonať výhradne profesionálnym softvérom, na to určeným. Preferujeme podklady spracované pomocou balíku Adobe Creative Suite (obsahujúci Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Distiller), príp. zalomené pomocou QuarkXPress. Za nevyhovujúce považujeme podklady pripravené v akomkoľvek kancelárskom balíku (napr. Microsoft Office - Excel, Word, PowerPoint, .cdr).

Pri vytváraní viacjazyčných mutácií uprednostňujeme dodanie 4-farebných PDF súborov pre každú mutáciu, ktoré obsahujú CMYK a aj text v čiernom pláte (alebo CMYK + text ako piata direktná farba), ale je možné dodať aj samostatné PDF súbory s grafikou spoločnou pre všetky mutácie (CMYK základ) a v samostatných PDF súboroch čierne texty, príp. špecifická grafika jednotlivých mutácií (Text Black). Je nevyhnutné dbať na to, aby všetky jazykové mutácie mali rovnaké parametre veľkosti a umiestnenia strán a trimboxov, zalomenia textov i obrázkov. Pri postscriptovaní postupovať v zhode so základným dokumentom.

Dáta pre parciálne lakovanie produktu musia byť v samostatnom PDF súbore spracované v jednej farbe (100% black), pre lakovanie UV lakom pozitívne (to, čo má byť zvýraznené lesklým lakom, musí byť čierne). Dokument PDF pre separáciu parciálneho laku musí obsahovať vektorovú grafiku, v prípade bitmapového obrázku musí mať tento rozlíšenie min.1200 dpi.

Dáta pre uvedený systém môžu byť dodané v nasledujúcich spracovaniach:

1. Uzavreté dokumenty vo formáte PDF (Portable Dokument Format) v. 1.3

Všeobecné podmienky pre korektný vstupný súbor

1. Označenie súborov:

- názov súboru musí obsahovať 2 základné informácie:

 • skrátený názov zákazky
 • číslo stránky (ak sa jedná o knižnú publikáciu) alebo skrátený popis obsahu stránky

 

- v názve súboru môžu byť použité iba písmená anglickej abecedy a čísla

- zásadne nepoužívať v názve súboru diakritiku a riadiace znaky

2. Umiestnenie stránky na dokumente:

- stránka musí byť vycentrovaná na stred dokumentu,

- ak kresba ide do orezu, je potrebné, aby presahovala cez netto formát min. 3 mm na každú stranu

- orezové značky umiestňovať tak, aby boli vzdialené min. 3 mm od netto formátu

3.  Nastavenie hodnôt DPI, LPI a uhlov natočenia rastra

- základné nastavenie DPI pre RIP je 2400

- základné nastavenie LPI sa určí u nás podľa použitej technológie tlače a papiera.

- štandardná hodnota pre kvalitnú ofsetovú tlač je 200 LPI

- základné nastavenie uhlov natočenia rastrov je C: 15, M: 75, Y: 0, B: 45

- pokiaľ rešpektujete štandardné nastavenia týchto parametrov, potom v PDF súbore nesmú byť obsiahnuté nastavenia Halftonefunction.

Ak trváte na inom nastavení DPI, LPI a uhlov natočenia rastrov, potom ich treba definovať samostatne a dopredu upozorniť.

4. Farebný režim

- všetky objekty musia byť vo farebnom priestore CMYK. Nikdy nie v režime RGB alebo Lab. Ak sú v dokumente použité priame (direktné) farby, ktoré budú použité aj pri tlači, potom na to je potrebné dopredu upozorniť. Taktiež je potrebné, aby farebné obrázky boli uložené bez ICC profilov a bez prenosových funkcií (Transfer function).

5. Fonty písma

- všetky fonty písma musia byť zahrnuté (embedované) do PS alebo PDF súboru. Podľa možnosti sa treba
vyhnúť fontom typu True Type a používať výhradne postscriptové fonty TYPE 1 (ATM).

6. Rozlíšenie

- obrázky v režime CMYK a Gray Scale musia mať rozlíšenie min. 300 DPI

- obrázky Black&White (pérovky) musia mať rozlíšenie min. 1 200 DPI

7. Tvar súborov

- z dôvodu, že naše workflow je stavané na kompozitné súbory, dodávajte nám PDF a PS súbory výhradne
  v kompozitnom tvare (nezapínať separácie pri generovaní PS súboru!).

- taktiež je veľmi dôležité, aby výsledné PDF súbory neobsahovali OPI komentáre

8. Overprint čiernej farby

- náš workflow je nakonfigurovaný na akceptovanie v súbore (vami) nastavenej funkcie „Overprint“.

Predpokladáme, že vaše nastavenie je robené zámerne a preto ho akceptujeme. Ak nechcete použiť nastavenie
v dokumente, potom nás o tom informujte.

9. Nosiče informácií

- digitálne dáta môžu byť dodané na: CD ROM, DVD, USB, ...

- súbory s malým objemom dát (do 5 MB) prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: tlaciaren@pressgroup.sk

- súbory s väčším objemom dát ukladať na FTP server. Uloženie dát na náš FTP server môžete zrealizovať pomocou tzv. "FTP klienta" - napr. programu Total Commander. Prístupové údaje sú nasledovné:

názov hostu / hostname: ftp://ftp.slovenska.sk/
užívateľ / user name: ftp_pressgroup
heslo / password: download

Po uložení dát nám prosím zašlite e-mail s informáciami o zaslaných dátach.

 

S technickými otázkami vám poradia:

Technológ

Oľga Kútiková
olga@pressgroup.sk
+421 915 774 079

Predtlačová príprava

Ing. Miroslav Branecký
tlaciaren@pressgroup.sk
+421 905 283 628

 • Telefonické objednávky
  048 / 414 34 99
 • Doprava zadarmo
  pre objednávky nad 350 €
  (bez DPH)
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 48 hod.
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť