Geschäftsleitung

PRESS GROUP, s.r.o.

Sládkovičova 86
974 05 Banská Bystrica
Slovenská Republika

OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 5842/S

IČ: 36035271
IČ DPH: SK2020092899

E-mail: pressgroup@pressgroup.sk
Tel./Fax:  +421 48 / 4143 499, 4147 015

 

 


Unternehmensführung

Direktor: Mgr. Miroslav Rybár, rybar@pressgroup.sk
   + 421 918 919 920

Marketing und Vertrieb: Mgr. Karin Graciasová, karin@pressgroup.sk
   +421 918 900 905
Technologe: Oľga Kútiková, olga@pressgroup.sk
    +421 915 774 079
Druckvorbereitung: Ing. Miroslav Branecký, tlaciaren@pressgroup.sk
    +421 905 283 628